Atbilstoši klienta sagatavotajam dizaina uzdevumam, izstrādājam  produktu dizainu, tehnisko dokumentāciju prototipa izgatavošanai.
 Kopā ar klientu analizējam un testējam  prototipu un veicam nepieciešamos papildinājumus.
 Daloties ar savu uzkrāto pieredzi, palīdzam ieviest ražošanā jaunus produktus, ko izstrādājis klienta piesaistīts dizainers. Sagatavojam tehnisko dokumentāciju un nodrošinām prototipa izgatavošanu.